Entegre Yönetim Sistemi ve SEÇ Politikası

M.SEZGİN İNŞAAT,

Yüklenimine aldığı tüm projeleri, güvenli, doğal yapıya ve çevreye zarar vermeyen, firmamızın vizyon, misyon ve etik politikasına uygun olarak,  müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde gerçekleştirmeye çalışır.

Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.

Entegre Yönetim Sistemini uygularken müşteri ve/veya İşverenin memnuniyetini sağlar, gerçekleştirilen projelerin amaca uygunluğunu her safhada kontrol eder.

Uyguladığı projeleri sırasında çevreyi ve çalışanı koruyarak kirlenmeyi azaltmaya çalışır ve bu konuda ki uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyar,

Yüklenicisi olduğu müşterilerinin belirlemiş olduğu tüm kurallara uyar.
Taahhüt etmiş olduğu işlerin her safhasında proje uygunluk kontrollerini gerçekleştirir, alt yüklenicilerinin de bu konuda denetim ve kontrolünü yapar.

Projelerinde çalışacak tüm personelin, Entegre Yönetim Sisteminde tanımlı görevlerini yerine getirirken mutlu ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlar ve bu sayede iş teslimi sürelerine uyar.

Faaliyetlerini sürdürmekte olduğu inşaat sektöründeki yenilikleri takip eder, müşterilerinin beklentilerini Entegre Yönetim Sistemi ve müşteri şartlarına uygun olarak karşılar.

Çalışanlarının ve faaliyetlerinden etkilenecek üçüncü şahısların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önler, kaza, hasar ve tehlikeleri henüz başlangıç aşamasında kontrol eder ve korumayı sağlar.

Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur. Çalışanlarının firmasını sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimser. Kurmuş olduğu Entegre Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir.

Çalışan personeli ile periyodik toplantılar gerçekleştirir ve toplantılar sonucunda Entegre Yönetim Sistemini sürekli olarak iyileştirir ve geliştirir.

Tüm personelinin ve alt yüklenicilerinin şantiye faaliyetleri sırasında kişisel koruyucu ekipmanlarını etkin kullanımını sağlar.