Etik ve Rüşvet Politikası

M.SEZGİN İNŞAAT,

Faaliyet kapsamında yüklenimine aldığı tüm projelerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve yolsuzluğa karşı yürürlükte olan OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine ve diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyar.

Yaptığı işler içerisinde en küçük proje uygulamasından, en stratejik ve önemli proje basamağına kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez.

Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarında ilgili yasalara uygun davranır.

Tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur.

Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi veya azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde kendi bünyesinde oluşturulan S22-T03 İç Yönetmelik Talimatı'na göre ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser.

Personeli arasında köken, renk, din, cinsiyet veya medeni, ailevi maluliyet veya mahkumiyet durumu sebebi ile herhangi bir ayrımcılık yapmaz.

Gerçekleştirdiği proje veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolmasını ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacı ile toplanan tüm verileri büyük özen ve titizlikle korur.