2020 Yılı Entegre Yönetim Sistemi Hedeflerimiz;

Tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak gerçekleştirecek olduğumuz tüm projelerde iş kazası sayısını 0’ da tutmak,

Yıl içerisinde oluşan uygunsuzlukların yıl sonunda kök neden analizlerini gerçekleştirerek, uygunsuzlukların kaynaklandığı proje idare yetkilileri ile uygunsuzluklar hakkında çözüm yolları üretmek. Uygunsuzluk kök nedenleri ile uygunsuzluk çözüm yollarının tamamı hakkında personele eğitim vermek,

Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerimiz sırasında kullanmış olduğumuz izleme ve ölçüm cihazlarının her türden (özellik, kullanım amacı ve ölçüm sonucu ortaya çıkan değer) en az bir tanesini kalibre edilecek şekilde % 100’ ünün kalibrasyonunu 17025 akreditasyonuna sahip laboratuarda gerçekleştirmek ve kalibre edilmeyen diğer ekipmanların kalibre edilen cihazlar üzerinden % 100’ ünün doğrulamasını gerçekleştirmek ve sonuçlarını inceleyerek izleme ölçüm cihazlarının uygun kullanımını sağlamak,

2020 yılı öncesinde gerçekleştirilip 2020 yılı içerisinde kesin kabul zamanı gelen tüm projelerin kesin kabullerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak % 100’ ünün iş bitirme belgesini almak,

OHSAS 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesini akreditasyonlu olarak temin etmek,

2020 yılı boyunca gerçekleştirilen projelerde, proje idaresi tarafından bildirilen veya firmamız tarafından gerçekleştirilen gerekli kontroller sonucunda tespit edilen projedeki uygunsuzluk (kalite ve iş sağlığı güvenliği konularında) sayısını her bir projede 2’ nin altında tutmak,

2020 yılı boyunca alınan tüm projelerin, proje sözleşmesinde belirtilen süreler öncesinde teslimini gerçekleştirmek,

Projelerde kullanmış olduğumuz taşeronların, kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi belgesini almasını sağlamak,

Dedebaşı 2 blok site inşaat projemizde 2. blok inşaatını tamamlayarak, teslimini gerçekleştirmek.

Gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde idareler veya firmamız tarafından hazırlanan atık planlarına uygun olarak ilgili atıkların, bertaraf noktalarına atılmasını sağlayarak, atıkların yanlış atılmasından kaynaklı idareler tarafından bildirilen veya firmamız tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda projedeki çevre uygunsuzluk sayısının her bir projede 0 olmasını sağlamak,