Referanslar

 • Tüpraş

  Kurulduğu günden günümüze kadar hızlı gelişimiyle birlikte, yeni hedefler belirleyen, yapısını sürekli geliştiren...
 • Enerji Sa

  1996 yılında Sabancı şirketlerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere otoprodüktör olarak kurulan Enerjisa, 2007 yılı Mayıs ayında Sabancı Holding ile Avrupa’nın önde gelen elektrik şirketlerinden biri olan Verbund tarafından imzalanan, eşit hisse ve yönetim ortaklığına dayalı ortaklık anlaşması sonrasında, Türkiye elektrik enerjisi sektöründe üretim, dağıtım, toptan ve perakende ticareti içeren dikey entegrasyona dayalı bir stratejiyle pazarda liderlik hedefleyen bir şirket haline gelmiştir.
 • Ericsson

  Ericsson(Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson), 1876'da İsveçte Lars Magnus Ericsson tarafindan kurulan Ericsson dünyanın önde gelen iletişim teknolojisi şirketlerindendir.1876'da telgraf şirketi olarak kurulmuştur. Ardından kablosuz telefon teknolojisinde geliştirdiği ürünlerle yine piyasa lideri oldu. 1990'larda, kablosuz şebeke donanımında piyasanın %40'a yakınını elinde tutuyordu.
 • Toros Gübre

  Faaliyetlerini Toros Tarım adı altında sürdüren Tarımsal Sanayi Grubu, Tekfen Holding’in dört ana işkolundan birini oluşturmakta ve Tekfen’in en büyük ikinci operasyonunu temsil etmektedir.
 • Silkar

  Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Silkar Holding A.Ş.'ye bağlı olarak, 1990 yılında doğal taş üretimi, ticareti ve uygulama hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Yurtdışına yaptığı ihracatla Türkiye ekonomisine değerli katkılar sağlayan Silkar; dünya markası olmanın tüm gereklerini yerine getirirken; ulusal bilinçle üretim yapmaktadır.
 • Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.

  Teknolojinin ve bilimin izinde 50 yılTekfen'in temelleri, üç genç girişimci olan Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar'ın 1956 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleriyle atılmıştır.
 • Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi, 1976 yılında "Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur.
 • Kağıthane Belediyesi

  Kağıthane, Türkiye’nin en önemli kenti olan ve yerküre üzerindeki yeriyle dünyanın önemli noktalarından biri sayılan İstanbul’un 39 ilçesinden biridir. Kağıthane, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne birleştiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran yeryüzünün önemli su yollarından olan İstanbul Boğazı’nın batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır.
 • Lyka World Ölüdeniz

  Akdeniz'in ışıl ışıl parlayan güneşi... Babadağı'nın kucakladığı büyüleyici bir koyda, mavinin tüm tonlarıyla dans eden bir deniz... Zümrüt yeşili ağaçların çevrelediği Roma, Bizans, Osmanlı, Selçuk ve Yunan kültürleriyle harmanlanan lüks, modern ve mistik mimari...
 • Pilsa

 • OMV POAŞ

  Türkiye enerji piyasasına 2006 yılında Petrol Ofisi’ne hissedar olarak giren OMV, Petrol Ofisi’ndeki hisselerini 2010 yılında %97’e yükselterek Türkiye’de konumunu güçlendirmiştir. Bu hisse alımını takiben kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan OMV Petrol Ofisi Holding, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.’nin ana hissedarıdır. Bu şirketlerin ana çalışma alanları akaryakıt ürünleri temini ve pazarlaması, enerji santrallerinin inşası ve işletilmesi, doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile doğal gaz ve elektrik satışını kapsamaktadır.
 • BTC Co.

  BTC projesi’nin bölgede doğu-batı güvenlik koridoru oluşturarak, kesintisiz ve güvenli bir enerji akışı‘na imkan tanıması dolayısıyla stratejik önemi büyüktür. Ayrıca boru hattı, Türk Boğazlar’ındaki trafik yoğunluğunun artmasını engelleyerek tanker geçişlerindeki risklerin en aza indirilmesine imkan tanımıştır. Türk Boğazları, enerji kaynaklarının talebin olduğu dünya pazarlarına taşınmasında çok kritik bir rol oynamaktadır. Boğazların, dünya enerji dağıtımında %4 ‘e yakın bir payı bulunmaktadır. Bu bakımdan BTC boru hattı Türk boğazlarını “by-pass” eden önemli bir ihraç hattı alternatifi olarak Uluslararası Enerji Şirketleri tarafından da kabul gören değerli bir alternatif olmaktadır.